Home » Hikayat Amir Hamzah by Abdul Samad Ahmad
Hikayat Amir Hamzah Abdul Samad Ahmad

Hikayat Amir Hamzah

Abdul Samad Ahmad

Published 1987
ISBN :
Paperback
744 pages
Enter the sum

 About the Book 

Penerbitan semula karya-karya klasik dengan pendahuluan atau kata pengantar yang lebih ilmiah oleh para sarjana tempatan amat berguna sebagai bahan rujukan para pelajar dan pengkaji sastera, di samping memperbanyak khazanah sastera negara.Hikayat Amir Hamzah menceritakan perihal kegagahan dan keperwiraan seorang pejuang Islam, iaitu Amir Hamzah, pada zaman sebelum dan awal kebangkitan Islam. Hikayat ini merupakan teks sastera yang amat penting, dilihat dari sudut emosi, isi, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.Hikayat Amir Hamzah adalah antara karya dari Asia Barat yang telah diubahsuai oleh pengarang-pengarang Melayu zaman silam supaya sesuai dengan khalayak tempatan, dalam usaha mereka mengembangkan agama Islam di Nusantara ini.